I'm sure..

hard days will fa'll like autumn leaves...

 

+ تاريخ سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 15:16 نويسنده fatemeh |
زمـــــــــان آدم ها را دگرگون می کنــد

اما تصویــری را که از آن ها داریــم،

ثابـت نگـــــه می دارد...

هیچ چیــزی دردناک تر از این تضاد

میان دگرگـــونی آدم ها و ثبات خاطـره نیست!

پ.ن:"پاییز...بهاری ست که عاشق شده است"

پاییــــــز مبارک:)

 

+ تاريخ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت 19:0 نويسنده fatemeh
روزهایی هست که باید زیرش خط کشید تا به چشمت بیاید

روزهایی که وقتی روزهای دیگرت از بین می رود

بتوانی راحت پیدایش کنی و با مرورش دلت گرم شود...

 پ.ن:معدلم الف شد:)این ینی ی اتفاق خوب..

_این شبا عجیب "میشه خدارو حس کرد"

 

+ تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 23:41 نويسنده fatemeh
روزهایی که می گذرند
با خود کودکی های دختری را می برند که
عجیب دارد خواسته و ناخواسته 
به دنیای آدم بزرگها پا می گذارد.
دارد یاد می گیرد کم کم حرف گوش دهد!
کمتر لج کند! پاهایش را بگذارد روی زمین!
کمتر سادگی کند!
حواسش بماند که... که زمین٬آسمان نیست...
اینجا ابر ندارد! باران نمی بارد!
دارد یاد می گیرد کم کم، زندگی ارزش خیلی چیزها را ندارد!
می شود گاهی وقتها خواسته هایش را نخواهد!
می شود گاهی خواستنی هایش را از دست بدهد!
کم کم یاد می گیرد: اینجا کسی پر پرواز ندارد...


پ.ن:19 سالگی هم آرزوست:)

+ تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393ساعت 13:0 نويسنده fatemeh
     

                                                     قـلب

                                              مهمانخانه نیست،

                                            که آدمــــــها بیایند...

                    دو سه ساعت ،یا دو سه روز در آن بمانند و بعد برونــد!

                                                      قـلب

                           لانه گنجشک نیست که در بهار ساخته بشـــود،

                                و در پاییـــز، باد آن را با خـــودش ببـــرد!

                                                     قلب؟!

                                     راستــــش نمیدانم چیـــــست!

                                          امـــا این را میـــدانم

                       که جـــــــای آدم های خیلی خـــــــوب اســـــــــت!!

 

پ.ن:هیچی ب اندازه ی  سفر 2روزه اونم بلافاصله بعد از امتحان

نمیتونه روح آدمو تازه کنه:)

 

+ تاريخ یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 13:50 نويسنده fatemeh
یادمان باشد با هم بودن

دلیلی برای با هم ماندن نیست...

رسیدن رفتن می خواهد ولی 

آخر همه رفتن ها رسیدن نیست...

یادمان باشد رفتنی میرود

چه یک کاسه آب بریزیم پشت سرش

چه هزاران قطره اشک...!!!

 

پ.ن:داره بارون میاد..کوچه بازم لبریز احساسه...

 

+ تاريخ یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 23:47 نويسنده fatemeh
ساده که باشی آدم ها خیلی زود دوستت می شوند

و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند...

ساده که باشی آدم ها با همه کمبود هایشان

به غرورت حمله می کنند و با همه غرورشان مچاله ات می کنند...

ساده که باشی تو همیشه رو بازی میکنی

و آدم ها همیشه بازیگران پشت پرده می مانند...

ساده که باشی سادگی ات را حماقت می خوانند!

کسی نمی فهمد که تو از فرط "آدم بودن" ساده ای...

پ.ن:ولی من سادگیمو دوس دارم..مقدسه:)

-ماهی نارنجیای عیدمون هنوز زندن:)

+ تاريخ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 19:37 نويسنده fatemeh |

چـه کـــرده ای بــا مــن ..!!؟

کـه ایـن روزهـــا ،

تــــو را

فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم ...


+ تاريخ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393ساعت 19:58 نويسنده fatemeh
هرچه هستی باش

اما کاش...

نه!جز اینم آرزویی نیست

هرچه هستی باش

"اما باش"

   ق-امین پور

+ تاريخ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393ساعت 21:40 نويسنده fatemeh
والله کــه شهــر

بی" تـو "مرا

"حبس" می شــود...


+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392ساعت 11:51 نويسنده fatemeh